Inici del període de cobrança de la taxa de guals


Es comunica al veïnat que es troba al cobrament en període voluntari fins al 6 de juliol de 2015, la taxa d’aprofitament especial per a entrada de vehicles a través de les voreres (GUALS) , corresponent a l’exercici 2015.

Translate »