Ordenances


Fiscals

Aprofitaments especials

A. Taxes per aprofitaments especials

Prestació de servicis

Impostos

Preus Públics

Contribucions especials

Generals

Generals

Translate »