Perfil de Contractant


Explotació Bar-Cafeteria en el Casal de la Joventut

Explotació Bar-Cafeteria en el Casal de la Joventut

Contractació de la redacció de la modificació puntual numero 10 de les normes subsidiàries de planejament

Contractació de la redacció de la modificació puntual numero 10 de les normes subsidiàries de planejament

Contractació d’una Plataforma d’Administració Electrònica i Seu Electrònica

Contractació servicis d’un Arquitecte Superior

Contractació servicis d´un Arquitecte Superior

Procediment obert suministre modalitat renting 2 vehícles Policia Local

Contracte obra de remodelació de les piscines infantils i instal·lació d’àrea de jocs en el Poliesportiu Municipal

Contracte obra de remodelació de les piscines infantils i instal·lació d'àrea de jocs en el Poliesportiu Municipal

Contracte privat del segur de danys de l´Ajuntament de Benaguasil

Servici de neteja d´edificis públics de titularitat municipal

Contractació, servici de neteja d´edificis públics de titularitat municipal

Contracte privat d´arrendament

Contracte privat d´arrendament

Servici de neteja d´edificis públics de titularitat municipal

Contractació, servici de neteja d´edificis públics de titularitat municipal

Servici de mediació entre particulars del municipi de Benaguasil

Contractació, servici de mediació entre particulars del municipi de Benaguasil

Subministrament d´aliments peribles

Contractació, per mitjá de procediment obert, del subministrament d´aliments peribles

Servici de jardinería per al municipi de Benaguasil

Contracte de servici de jardinería per al municipi de Benaguasil

Servici de neteja i arreplegada de residus doméstics i comercials

Contracte de servici de neteja i arreplegada de residus doméstics i comercials

Servici de neteja del col·legi públic Lluis Vives de Benaguasil

Contracte de servici de neteja del col·legi públic Lluis Vives de Benaguasil

 

Translate »