Perfil de Contractant


Contractació d’una Plataforma d’Administració Electrònica i Seu Electrònica

Contractació d'una Plataforma d'Administració Electrònica i Seu Electrònica

Contractació servicis d’un Arquitecte Superior

Contractació servicis d´un Arquitecte Superior

Procediment obert suministre modalitat renting 2 vehícles Policia Local

Contracte obra de remodelació de les piscines infantils i instal·lació d’àrea de jocs en el Poliesportiu Municipal

Contracte obra de remodelació de les piscines infantils i instal·lació d'àrea de jocs en el Poliesportiu Municipal

Contracte privat del segur de danys de l´Ajuntament de Benaguasil

Servici de neteja d´edificis públics de titularitat municipal

Contractació, servici de neteja d´edificis públics de titularitat municipal

Contracte privat d´arrendament

Contracte privat d´arrendament

Servici de neteja d´edificis públics de titularitat municipal

Contractació, servici de neteja d´edificis públics de titularitat municipal

Servici de mediació entre particulars del municipi de Benaguasil

Contractació, servici de mediació entre particulars del municipi de Benaguasil

Subministrament d´aliments peribles

Contractació, per mitjá de procediment obert, del subministrament d´aliments peribles

Servici de jardinería per al municipi de Benaguasil

Contracte de servici de jardinería per al municipi de Benaguasil

Servici de neteja i arreplegada de residus doméstics i comercials

Contracte de servici de neteja i arreplegada de residus doméstics i comercials

Servici de neteja del col·legi públic Lluis Vives de Benaguasil

Contracte de servici de neteja del col·legi públic Lluis Vives de Benaguasil

 

 

Translate »